Нови рачунари у кабинету за информатику и рачунарство

Захваљујући финансијским средствима МПНТР,наша школа је опремила кабинет за информатику и рачунарство, новим рачунарима.

Финансијска  средства која је Гимназија добила на јавном позиву МПНТР,у износу од 500.000,00 динара, утрошена су за набавку  рачунара .

Ова донација, умногоме је допринела  решавању дугогодишњег проблема школе, а то су   малобројни  и застарели рачунари у кабинетима и учионицама. Убудуће, биће омогућено усклађивање квалитета наставе са материјално техничким могућностима за рад, што је од важности у самовредновању и екстерном вредновању школе. Иначе, наша Гимназија бележи 140 година постојања и изнедрила је  генерације   успешних академских грађана који су се афирмисали у областима, природних, друштвених и техничких наука као и у области уметности и спорта.

То је од значаја  такође, јер је, за разлику од других средњих школа  у окружењу које су последњих година,  далеко одмакле у  коришћењу информационо комуникационих технологија, Гимназија  годинама стагнирала,   док је квалитетом наставе и изванредним успесима ученика предњачила.

Овај несклад ће убудуће,бити све мањи, јер су наставници и руководство школе решени да и убудуће аплицирају на позивима и конкурсима  за доделу финансијских средстава, у циљу унапређивања квалитета наставе, мотивације за рад запослених и још бољих постигнућа наших ученика.

То је, не само морална обавеза према ученицима који уписују Гимназију у Параћину, већ је и наш залог за будућност.

Наставничко веће и директорка Гимназије, још једном се захваљују  МПНТР на овој помоћи.