↑ Povratak na СМЕРОВИ

DRUŠTVENO – JEZIČKI

PREDMETI – DRU[TVENO-JEZIČKI SMER

I godina

Srpski jezik i književnost – 4 časa sedmično
Prvi strani jezik (Engleski jezik) – 2 časa sedmično
Drugi strani jezik (Francuski jezik) – 2 časa sedmično
Latinski jezik – 2 časa sedmično
Istorija – 2 časa sedmično
Geografija – 2 časa sedmično
Biologija – 2 časa sedmično
Matematika – 4 časa sedmično
Fizika – 2 časa sedmično
Hemija – 2 časa sedmično
Računarstvo i informatika – 2 časa sedmično
Muzička kultura – 1 čas sedmično
Likovna kultura – 1 čas sedmično
Fizičko vaspitanje – 2 časa sedmično
Verska nastava / Građansko vaspitanje – 1 čas sedmično

II godina

Srpski jezik i književnost – 4 časa sedmično
Prvi strani jezik (Engleski jezik) – 3 časa sedmično
Drugi strani jezik (Francuski jezik) – 2 časa sedmično
Latinski jezik – 2 časa sedmično
Psihologija – 2 časa sedmično
Istorija – 2 časa sedmično
Geografija – 2 časa sedmično
Biologija – 2 časa sedmično
Matematika – 3 časa sedmično
Fizika – 2 časa sedmično
Hemija – 2 časa sedmično
Računarstvo i informatika – blok nastava
Muzička kultura – 1 čas sedmično
Likovna kultura – 1 čas sedmično
Fizičko vaspitanje – 2 časa sedmično
Verska nastava / Građansko vaspitanje – 1 čas sedmično

III godina

Srpski jezik i književnost – 5 časova sedmično
Prvi strani jezik (Engleski jezik) – 5 časova sedmično
Drugi strani jezik (Francuski jezik) – 2 časa sedmično
Filozofija – 2 časa sedmično
Istorija – 3 časa sedmično
Geografija – 2 časa sedmično
Biologija – 2 časa sedmično
Matematika – 2 časa sedmično
Fizika – 2 časa sedmično
Računarstvo i informatika – 1 čas sedmično + blok nastava
Muzička kultura – 1 čas sedmično
Likovna kultura – 1 čas sedmično
Fizičko vaspitanje – 2 časa sedmično
Verska nastava / Građansko vaspitanje – 1 čas sedmično

IV godina

Srpski jezik i književnost – 5 časova sedmično
Prvi strani jezik (Engleski jezik) – 4 časa sedmično
Drugi strani jezik (Francuski jezik) – 2 časa sedmično
Ustav i prava građana – 1 čas sedmično
Sociologija – 3 časa sedmično
Filozofija – 3 časa sedmično
Istorija – 3 časa sedmično
Matematika – 2 časa sedmično
Fizika – 2 časa sedmično
Računarstvo i informatika – 1 čas sedmično + blok nastava
Muzička kultura – 1 čas sedmično
Likovna kultura – 1 čas sedmično
Fizičko vaspitanje – 2 časa sedmično
Verska nastava / Građansko vaspitanje – 1 čas sedmično