Државна матура 2022.

ПОЛОЖИМО ОВАЈ ИСПИТ ЗРЕЛОСТИ
Школске 2023/2024. године, уводимо јединствене испите на крају средњег образовања

Датум и време првог испита: 5. април 2022. у 9 сати

У пилотирању учествују ученице и ученици четвртих разреда свих средњих школа у Србији – и државних и приватних

Увођење државне матуре на крају средњег образовања представља испит зрелости  за матуранте и за све запослене у систему средњег образовања. До сада су спроведене различите припремне активности у средњем и високом образовању, а једна од најважнијих активности је спровођење другог пилот тестирања матурског испита у свим  средњим школама у Републици Србији.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је прописало Правилником о календару рада средњих школа за школску 2021/22. годину, да се од 5. до 8. априла 2022. године спроведе друго пилот тестирање државне матуре. Циљ другог пилотирања државне матуре је да се, пре свега, провере испитне процедуре и квалитет испитних задaтака али и да ученици завршних разреда провере своја постигнућа и  припремљеност за наставак даљег образовања на високошколским установама.

Организација наставе у данима када се тестирају ученици завршног четвртог разреда средње школе представља изазов и министарство је припремило смернице којима средње  школе треба да се  руководе у овом процесу.

Разматрајући различите захтеве школа као и увидом у просторне капацитете и услове у којима се реализује настава, број и специфичности образовних профила и програма у средњем образовању, министартсво је донело смернице за спровођење друге пилот пробе државне матуре.

Тестирање матураната почиње у 12.00 и завршава се до 15.00 часова у свим средњим школама. Уколико средња школа остварује наставу и учење двосменски, што је најчешћа пракса, прву смену је потребно завршити пола сата пре почетка тестирања са могућношћу да се часови скрате на 30 минута. Ученици који су обухваћени тестирањем присуствују настави у дане планиране за пилотирање и обављају тест у објекту у коме имају наставу (седиште школе или издвојено одељење).  Друга смена започиње наставу непосредно по завршетку тестирања и такође може да има скраћене часове. За часове који су пропуштени у време тестирања потребно је донети план надокнаде.    

Школе организују тестирање и припрему просторија у складу са стручним упутством. Уколико реализација пилот тестирања и настава током истог дана представља већи организациони проблем, тестирање се може одржати у учионицама и кабинетима уз поштовање услова да у клупи седи један ученик а уколико је недовољан број учионица/кабинета организује се и полагање у већој просторији.

Напомињемо да уколико средња школа има услове да реализује тестирање у великим просторијама и реализацију редовне наставе за остале ученике, онда су ова решења она која најбоље симулирају испитни процес и да их треба спровести на тај начин у пилотирању.

Реализација квалитетне непосредне наставе у школској години обележеној отежаним условима услед пандемије Kовид-19 вирусом, представља основни модел рада. Средња школа, изузетно,  може онлајн реализовати наставу у планираним терминима тестирања уколико је у сарадњи са надлежном школском управом испитала све начине и није пронашла, друго адекватније, решење. Школске управе ће доставити списак школа уз образложење са разлозима за организовање онлајн наставе у време пилот  тестирања, надлежном сектору министарства. До пуне имплементације државне матуре, министартсво ће са школама разматрати најбоља могућа организациона решења.

Евиденција наставе током спровођења другог пилот тестирања Државне матуре се врши у складу са њеном реализацијом и планом надокнаде.

Школске управе ће спроводити праћење спровођења испитних процедура и ангажоваће спољне сараднике који су доступни у наведеним терминима.   

Министартво је сигурно да ће директори и школе овом процесу приступити озбиљно и изнаћи решења која уважавају потребу осигурања квалитета овог процеса и на тај начин допринети разумевању његовог изузетног значаја за квалитет средњошколског система.

Подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја за припрему, тестирање и спровођење завршних испита пружа Пројекат државне матуре (више информација можете видети на www.matura.edu.rs или поставити питања на е-адресу projekat@matura.edu.rs). Пројекат државне матуре припрема додатне информације и упутства школама за реализацију другог пилот тестирања.