Povratak na СМЕРОВИ

ИТ СМЕР

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИТ ОДЕЉЕЊЕ

ИТ смер – наставни предмети

Упис у ИТ смер –  школска 2022/2023. година
У Гимнаију у Параћину може уписати у први разред школске 2022/2023.године ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – ИТ смер. Пријављивање заинтересованих ученика врши на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

О начину полагања пријемног испита информишите на страни ( http://www.mpn.gov.rs/tradicionalno-polaganje-prijemnih-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima/ ).
Све накнадне информације у вези са припремом, пријемним испитом и уписом пратите на нашем сајту   и сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја  www.mpn.gov.rs .

ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Претходни тестови:
Пријемни 2014.
Пријемни 2015.
Пријемни 2016.
Пријемни 2017.
Пријемни 2018.

Тест из математике – пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику школске 018/2019. године

Решење теста

ПРОБНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 2018. ГОДИНЕ

Решења пробног пријемног испита за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство за школску 2018/2019. годину

ИЗМЕЂУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТА

Г И М Н А З И Ј А