Povratak na НАШИ УСПЕШНИ УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМИРАЊЕ

УПОЗНАЈТЕ СЕ СА НАШИМ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИКОМ: РАДИЋ МИЛОШЕМ.

Име и презиме: Млађан Антић
Година рођења: 1989
Kompanija: SDK iOS developer at Connexient
Линк: https://www.linkedin.com/in/mladjanantic/

Име и презиме: Срђан Ђорђевић
Година рођења: 1989
Kompanija: Software Developer NTT DATA, Inc.
Линк: Srđan Đorđević

Име и презиме: Марко Танић
Година рођења: 1990
Kompanija: Senior Software Engineer at Seven Bridges
Линк: https://www.linkedin.com/in/marko-tani%C4%87-08237b32/

Име и презиме: Милош Милошевић
Година рођења: 1990
Kompanija: Java Developer at Grid Dynamics
Линк: https://www.linkedin.com/in/djerga/

Име и презиме: Милош Максимовић
Година рођења: 1990
Kompanija: Senior Software Engineer at Toptal
Линк: https://www.linkedin.com/in/milosmaksimovic/

Име и презиме: Петар Петровић
Година рођења: 1990
Kompanija: Platform Operations Engineer at Orange Cloud
Линк: https://www.linkedin.com/in/petarpetrovic/

Име и презиме: Немања Миљковић
Година рођења: 1992
Kompanija: Head of Security and IT Infrastructure at HORISEN
Линк: https://www.linkedin.com/in/nemanja-miljkovic/

Име и презиме: Милош Радић
Година рођења: 1993
Kompanija: Microsoft
Линк: https://www.linkedin.com/in/milos-radic-649839b4/

Име и презиме: Никола Милојковић
Година рођења: 1995
Kompanija: Oracle
Линк: https://www.linkedin.com/in/nikolamilojkovic/

Име и презиме: Лука Милетић
Година рођења: 1995
Kompanija: Software Engineer at Microsoft
Линк: https://www.linkedin.com/in/lukamiletic95/

Име и презиме: Aлександар Јановић
Година рођења: 1995
Kompanija: Software Engineer at RT-RK
Линк: https://www.linkedin.com/in/aleksandar-jankovic-172aa5192/

Име и презиме: Филип Танић
Година рођења: 1997
Kompanija: Software Engineer Intern at Microsoft
Линк: https://www.linkedin.com/in/filip-tanic-aa8652174/

***************************************