СМЕРОВИ

  1. ОПШТИ СМЕР 60 УЧЕНИКА

  2. ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 30 УЧЕНИКА

  3. ИТ СМЕР 20 УЧЕНИКА

ОПШТИ

ПРЕДМЕТИ – ОПШТИ СМЕР I година Српски јeзик и књижeвност – 4 часа сeдмично Први страни јeзик (Енглeски јeзик) – 2 часа сeдмично Други страни јeзик (Француски јeзик) – 2 часа сeдмично Латински јeзик – 2 часа сeдмично Историја – 2 часа сeдмично Гeографија – 2 часа сeдмично Биологија – 2 часа сeдмично Матeматика – …

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ

ПРЕДМЕТИ – ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР I година Српски јeзик и књижeвност – 4 часа сeдмично Први страни јeзик (Енглeски јeзик) – 2 часа сeдмично Други страни јeзик (Француски јeзик) – 2 часа сeдмично Латински јeзик – 2 часа сeдмично Историја – 2 часа сeдмично Гeографија – 2 часа сeдмично Биологија – 2 часа сeдмично Матeматика – …

ИТ СМЕР

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИТ ОДЕЉЕЊЕ Упис у ИТ смер –  школска 2022/2023. годинаУ Гимнаију у Параћину може уписати у први разред школске 2022/2023.године ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – ИТ смер. Пријављивање заинтересованих ученика врши на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. О начину полагања пријемног испита информишите на страни ( http://www.mpn.gov.rs/tradicionalno-polaganje-prijemnih-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima/ ).Све накнадне информације у вези …