Нови пројекат Парламента ученика

Представнице Парламента ученика наше школе, Ана Милојевић и Хелена Миладиновић, обе ученице 2. разреда, учествовале су на семинару који је окупио њихове вршњаке из шест градова Централне и Источне Србије у Зајечару, од 17. до 19. марта 2023.г. Организација Зајечарска иницијатива и ове године подржава активне средњошколце кроз програм Млади у покрету, обезбеђујући обуку, умрежавање и финансије за средњошколске пројекте.
Ана и Хелена заступале су план активности у Параћинској гимназији који се ослања на податке из интерног истраживања школског етоса и резултате вредновања квалитета рада школе. Циљеви пројекта су:

  • унапређење школске климе (сарадње, поверења, разумевања),
  • бољи резултати рада,
  • мање стреса у школи.
Парламент ученика