Povratak na СМЕРОВИ

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ

Предмети – Природно-математички смер

I година

Српски језик и књижевност – 4 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Латински језик – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 2 часа седмично
Математика – 4 часа седмично
Физика – 2 часа седмично
Хемија – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – 2 часа седмично
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

II година

Српски језик и књижевност – 3 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Психологија – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 2 часа седмично
Математика – 5 часова седмично
Физика – 3 часа седмично
Хемија – 3 часа седмично
Рачунарство и информатика – блок настава
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

III година

Српски језик и књижевност – 3 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Филозофија – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 3 часа седмично
Математика – 5 часова седмично
Физика – 3 часа седмично
Хемија – 3 часа седмично
Рачунарство и информатика – 1 час седмично + блок настава
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

IV година

Српски језик и књижевност – 4 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Устав и права грађана – 1 час седмично
Социологија – 2 часа седмично
Филозофија – 2 часа седмично
Биологија – 3 часа седмично
Математика – 4 часа седмично
Физика – 5 часа седмично
Хемија – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – 1 час седмично + блок настава
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично