OKRUŽNO TAKMIČENjE IZ BIOLOGIJE

OKRUŽNO TAKMIČENjE IZ BIOLOGIJE

Naša škola je u nedelju, 19.03.2017. godine bila domaćin Okružnog takmičenja iz biologije. Takmičenje je počelo u 14:00č a izrada testa je trajala do 13:00č. Takmičili su se učenici iz četiri grada: Paraćina, Ćuprije, Jagodine i Svilajnca. Bilo je ukupno 37 učenika raspoređenih u tri učeionice. Na ovom takmičenju učestvovalo je 12 učenika iz naše Gimanzije. Sa njima su radile i pripremale ih za takmičenje Suzana Budisalić i Mirjana Stojanović, nastavnici biologije u našoj školi. Svi nastavnici biologije dobili su pohvale za učeđće na takmičenju a učenici koji su osvojili prvo, drugo ili treće mesto dobili su diplome. Naša škola se potrudila da bude dobar domaćin te smo kolegama i učenicima obezbedili posluženje kao i kratak seminar o saradničkoj nastavi za nastavnike.
Na republički nivo takmičenja plasirala se naša učenica Jelena Popović, 4/1. Jelena je učenica prirodno-matematičkog smera a nastavnik biologije je Mirjana Stojanović. Republičko takmičenje iz biologije biće održano u Novom Sadu 14.05.2017. godine.