МАТУРА – ИСПИТ ЗРЕЛОСТИ

Крај средње школе, већ годинама уназад, не може се замислити без полагања матурских испита, који су један од начина за доказивање ученичке зрелости са више аспеката.

Општу матуру полажу ученици који су завршили четврти разред општег средњег образовања и васпитања, односно Гимназију. Циљ опште матуре је да се провере постигнућа ученика, односно степен усвојености и развијености знања и умења, тј. компетенције ученика на крају општег средњег образовања и васпитања и утврди спремност за даљи наставак образовања на високошколској установи.

Матура има велики значај, како за ученике, тако и за њихове родитеље. Једна је од великих прекретница у животу ученика, па и породице у целини. Поводом матуре, у редовним околностима, организују се матурске забаве и матурски плесови, а ученици и родитељи улажу много труда, креативности и времена да та дешавања протекну спремно, без проблема, у најлепшем светлу. Након што се положи и тај испит, испит зрелости, ученици схватају да су све протекле године учили за себе. Излазе из једне установе, богати знањем, искуством и спремни за даљу животну борбу, за даље напредовање и усавршавање. Матура пружа осећај охрабрења да се закорачи у свет одраслих и све што тај свет носи. 

Ово је време кад се поставља питање како одабрати факултет, вишу школу, занимање и да ли је донета одлука исправна? Ако има оних који касне са одлуком, или су неодлучни, нема потребе за бригом. Доношењу исправне професионалне одлуке требало би да претходи испитивање карактеристика занимања, захтева тржишта, испитивање способности, карактеристика личности, интересовања, вредности и мотивације, како би се добила комплетна слика о томе у којим областима би особа имала више успеха, као и о томе на чему би требало порадити, како би повећала вероватноћу успеха у изабраном занимању. У томе од помоћи може бити услуга професионалне оријентације и саветовања која подразумева пружање стручне помоћи и подршке у самосталном доношењу професионалне одлуке: саветници за планирање каријере у свим већим Филијалама Националне службе за запошљавање, Центри за информисање и професионалну оријентацију (ЦИПС), сајтови за помоћ у професионалној оријентацији….. Професионална одлука је једна од најважнијих одлука које треба донети и не треба приступати олако. Човек проведе две трећине свог живота радећи и из тог разлога је важно да посао који одабере буде у складу са способностима, карактеристикама личности, жељама и склоностима, како би у њему могао да ужива, а самим тим буде продуктивнији и успешнији.

            Епидемија вируса која је у току, осим здравствених, оставља и значајне психолошке последице. Присутни страх и мере превенције, попут изолације, наставе на даљину и измештања радних места, одражавају се на живот породице. Погођени су осећај аутономије-слободне воље, осећај повезаности са другим људима, осећај ефективности (компетентности). Долази до значајних промена у друштву, које ће оставити трага и на процесима развоја идентитета савременог адолесцента. (страх, неизвесност, продужена зависност од родитеља…). Адолесценција, период младалаштва, и иначе је доба великих и бројних развојних промена. Адолесцент је често и сам збуњен оним што осећа (немир, анксиозност, збуњеност, конфузија…), што жели и чини у том развојном периоду…

У оваквим околностима, будући матуранти остаће ускраћени за доста тога. У годинама су када се ништа касније не може поредити са овим сада. Једном су матуранти и то се не може поновити. Несумњиво су сањали, ишчекивали и радовали се стицању дипломе, матурској прослави, матурском плесу… као и старије генерације. Завршиће средњу школу у околностима које нису уобичајене. Али то свакако неће умањити могућности за упис жељеног факултета, више школе… Непоновљива стечена пријатељства током средње школе наставиће да живе независно од начина обележавања испита зрелости. Сигурно ће свако дати свој допринос да све протекне тако да се одржи континуитет, продуктивност, осећај пријатности испуњењем свих предстојећих задатака и обавеза. Тиме ће се свести на најмању меру осећај фрустрираности и пратеће негативне емоције.

Свету су потребни матуранти који ће у овом тренутку, упркос свему, прихватити одговорност и носити се са њом. Неће бити лако и никада није. Зато ово и јесте прави испит зрелости: развијати способност толеранције на све фрустрације и неизвесности које живот носи, способност прилагођавања променама и непредвидљивим тешкоћама, неговати реалистичко мишљење, објективност, отвореност за нова искуства, оптимизам, независност, радозналост, контролу и испољавање емоција…и у свим невољама и тешкоћама видети изазов и шансу за развој и успех.

Весна Јевтић, наставник психологије