Jačanje preduzimljivosti i orijentacije ka preduzetništvu

Tim učenika srednje elektrotehničke škole «Nikola Tesla» iz Beograda gostovao je u našoj školi 1.decembra 2017. Sa njima nam je u goste došao i Igor Sužnjević ispred organizacije Promos koja je kroz projekat Preduzetnik u srednjoj školi sprovela zanimljiv i koristan program za srednjoškolce u Beogradu – konkurs za najbolju poslovnu ideju, obuku mladih timova iz marketinga i veština za poslovanje i dugoročnu stručnu i tehničku podršku za razvoj poslovnih poteza početnika. Pobednik u nadmetanju za najbolju poslovnu ideju među srednjoškolcima bio je upravo tim DHG iz srednje elektrotehničke škole «Nikola Tesla» u Beogradu i zato smo hteli da upoznamo baš njih: Nikolu Opačića, Filipa Cvetkovića i Nemanju Tadića, kao i njihovu pametnu kutiju za lekove.
Mladi preduzetnici predstavili su nam svoj put od ideje do realizacije, uz demonstraciju pametnih moći svog proizvoda.To je kutija sa pregradama za pojedinačne doze lekova koja se programira da podseti korisnika na vreme za uzimanje tačno određenog leka – zvučnim i svetlosnim signalom, ali je sposobna da pošalje i dva sms-a u slučaju da korisnik ipak propusti da uzme lek na vreme.

Od Nikole, Filipa i Nemanje saznali smo da imaju još pametnih preduzetničkih zamisli i da trenutno rade na opamećivanju stepeništa!
Našim učenicima i nastavnicima obratio se i Igor Sužnjević ispred organizacije Promos – organizacije za promociju potencijala Srbije koji je objasnio kolika je prednost aktiviranja u mladim godinama i šta su prednosti malih sredina za početničke poslovne inicijative.
Sustret sa gostima realizovan je u cilju podsticanja preduzimljivosti jer gimnazijalci, osim naučnih znanja, treba da razviju inicijativnost i preduzetnički duh. Ništa manje značajno je i upravljanje karijerom, a predstvljanje prvih uspešnih poslovnih poteza mladih ljudi sigurno ohrabruje karijerne ambicije njihovih vršnjaka.

Priredila: Vesna Ilić, školski psiholog