Istraživačka stanica Petnica

ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA

-Korak u nauku-

 

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je „samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture“. Osnovana je 1982. godine i tokom tri i po decenije svog rada, a uprkos ekonomskim i političkim krizama, neprekidno održava sminare, naučne kampove, kurseve i radionice sa ciljem da nauku približi mladima i da mlade nauče kako da „zakorače u nauku“. UNESCO je bio pokrovitelj 30. Jubileja stanice zbog „očiglednog doprinosa nauci i obrazovanju“. Iako prevashodno namenjena srednjoškolcima, IS Petnica je često organizator seminara za nastavnike, studente ili starije osnovce. Polaznici seminara neretko imaju prilike da prisustvuju predavanjima poznatih predavača iz zemlje i sveta, kao što su akademski profesori, dekani fakulteta, istraživači i naučnici. Pored gostujućih predavača, neizostavni deo svih dešavanja u IS Petnica su rukovodioci seminara, priznati stručnjaci svojih oblasti, i saradnici, studenti, često bivši polaznici, koji svojim iskustvom ali i razumevanjem, umešnošću i upornošću omogućavaju rešavanje svih nedoumica i eventualnih poteškoća.

Petnica nije samo naučna, već i kulturna i obrazovna institucija. Srž Petnice čine tri departmana: tehnički, prirodni i društveno-humanistički koji organizuju redovne seminare iz oblasti fizika, elektronika, astronomija, hemija, biologija, biomedicina, psihologija, dizajn, arheologija, istorija i mnogih drugih. Česti su i seminari koji nastaju saradnjom departmana i fuzijom različitih programa programa, a nedavno je organizovan seminar ALL (upravo tako, SVE) koji je svojim polaznicima omogućio upoznavanje sa svim raspoloživim sredstvima Istraživačke stanice. Svakako treba napomenuti sa čim sve to IS Petnica raspolaže. Petnička biblioteka se može pohvaliti obimnim sadržajem literature i predstavlja odlično mesto za rad i istraživanje širokog spektra dostupnih naučnih sadržaja. Bilo za koju oblast da se odlučite, upoznaćete se sa najsavremenijim aparaturama i metodama istraživanja. Superračunar, HPLC uređaj, brze kamere, uređaj za masenu spektometriju su samo neki od resurasa IS Petnice sa kojima se možete sresti ili čak i samostalno koristiti u istraživanjima, što je, mora se priznati, retko gde moguće. Međutim nije oduvek bilo tako, često se u stanici radilo pomoću „štapa i kanapa“, a inovativnost jeste osobina koja je vrlo cenjena. Podrškom prijatelja Istraživače stanice i nauke, Petnica je 2012. godine potpuno renovirana i modernizovana. Pored savremene opreme i stručnog kadra, udoban smeštaj, odlična hrana, divan ambijent i sama lokacija Istraživačke stanice pokraj sela, na bržuljku, u neposrednoj blizini jezera i pećine (eto prilike za nove ideje budućih istraživanja) čine savršen balans uživanja i napornog rada.

Standardni godišnji seminari Istraživačke stanice Petnica za osnovni cilj imaju da polaznike upoznaju sa celokupnim ciklusom naučnog istraživanja. Ciklus se sastoji iz više faza. Osmišljavanje projekta, teorijska priprema, organizacija rada, praktičan rad i pravilno vođenje evidencije, što uključuje i ovladavanje metodama rada, pisanje izveštaja o radu, pisanje naučnog rada, izradu prezentacija i odbranu rada su etape kroz koje će polaznike voditi stručno osoblje, ali samo one koji su dvoljno zainteresovani, spremni za naporan rad i odricnje od spavanja. Kruna  svakog petničkog projekta jeste godišnja konferencija na kojoj se prezentuju svi uspešno izvedeni projekti. Međutim, uspešnost istraživanja nije najvažnija, prevashodno se cene zalaganje, uložen trud i znanje sterečno tokom izrade projekta, makar on bio i neuspešan. Petnica svoje polaznike blisko upoznaje sa onim što vole, ali dovodi ih i do saznanja šta u stvari vole, pa je veoma značajna i kao vid profesionalne orijentacije, kao pomoć pri odabiru buduće karijere. Rad stanice se zasniva na dobrovoljnosti i interesovanju polaznika pa je pojava da se polaznici jednog seminara naredne godine prijave za drugi seminar je u potpunosti prihvatljiva i relativno česta.

Za kraj, podelio bih i svoja iskustva iz IS Petnice. Bio sam polazniki standardnih i nestandardnih petničkih seminara, a to mi je donelo višestruku korist, ali i lično zadovoljstvo. U Petnici sam uvideo razliku između nauke i školskog predmeta, u pogledu pristupa, načina rada i ličnog pristupa temi. Naučen sam naučnoj pismenosti, efikasnom traganju za informacijama, korišćenju literature, odgovornom i racionalnom korišćenju resurasa i mnogo čemu drugom. U stanici sam stekao radnu naviku, razvio kritičko mišljenje i, ono što je i najvažnije, stekao mnogo poznanika, ali i prijatelja, raspoloženih kako za druženje tako i za saradnju i rad na zajedničkim projektima, za zajedničko „koračanje“ kroz nauku.